Ελληνικά

Το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Μονάχου περιλαμβάνει τις πέντε τάξεις του Δημοτικού (Grundschule). Οι απόφοιτοί του συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο (Höhere Schule) ως SWALS (Students Without A Language Section) και εντάσσονται στο αγγλικό, γαλλικό ή γερμανικό τμήμα ανάλογα με τη δεύτερη γλώσσα (L2) που έχουν επιλέξει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εξακολουθούν να διδάσκονται την ελληνική ως βασική τους γλώσσα (L1) μέχρι την αποφοίτησή τους, ενώ παράλληλα διδάσκονται την πλειονότητα των υπόλοιπων μαθημάτων τους στη δεύτερη γλώσσα (L2). Το σχολείο μεριμνά για την ομαλή προσαρμογή τους στο Γυμνάσιο παρέχοντας επιπλέον διδακτικές ώρες στη δεύτερη γλώσσα (L2) στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

 

Η χωρητικότητα του τμήματος είναι 45 μαθητές (9 μαθητές ανά σχολική τάξη). Στις προηγούμενες 5 σχολικές χρονιές ο αριθμός αυτός καλύφθηκε κατά περίπου 50% από δικαιούχους μαθητές (κατηγορίες 1 και 2) και κατά περίπου 50% από μη δικαιούχους μαθητές (κατηγορία 3), οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώσουν δίδακτρα. Λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών το τμήμα είναι οργανωμένο σε συνδιδασκόμενες τάξεις (1η/2η συνδιδασκόμενες, 4η/5η ή 3η/4η συνδιδασκόμενες). Το διδακτικό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από τέσσερις δασκάλους, από τους οποίους οι δύο είναι αποσπασμένοι από το ελληνικό υπουργείο παιδείας για εννέα χρόνια και οι δύο απασχολούνται βάσει απευθείας συμβάσεων με το σχολείο.

 

Οι εκπρόσωποι των γονέων του τμήματος στο συμβούλιο του συλλόγου γονέων Elternvereinigung και στο εκπαιδευτικό συμβούλιο του σχολείου Erziehungsrat , οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του τμήματος και έχουν διετή θητεία, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα.

Οι εκπρόσωποι του ελληνικού τμήματος είναι:

 

Εκπρόσωπος‘Ονομ/νυμο
Συμβούλιο Συλλόγου ΓονέωνΞένια Τενέ
Παιδαγωγικό Συμβούλιο ESM (Primary School)
Δημήτριος Κατσούλας